Palosuojaus

Palosuojaus suojaa kiinteistöäsi ja omaisuuttasi

Palosuojaus suojaa kiinteistöäsi ja omaisuuttasi.

Palosuojauksella voidaan tehokkaasti lisätä rakenteiden kestävyyttä tulipalotilanteissa. Palosuojaus voidaan tehdä niin kantaville teräs-, betoni- kuin puumateriaaleille.

Kaapelit voidaan palosuojata kestämään toimintakykyisenä tietyn ajan sekä kapseloida kaapeleista aiheutuva palokuorma.

Teknisesti suojaukset toteutetaan maaleilla, ruiskutteilla, kankailla, massoilla tai erilaisilla levytyksillä.

Ota palosuojaus osaksi rakennuksesi suojaustoimenpiteitä ja turvaa omaisuutesi! 

Palosuojaus palvelumme

  • Kaapeleiden ja kaapelihyllyjen palosuojauskankaat, -levyjärjestelmät ja palosuojamaalaus
  • Teräksen, betonin, puun ja tekstiilien palosuojaus
  • Savusulut
  • Erilaiset levyratkaisut

Suunnitelmallisuudella säästät rahaa

Suomen Palokatkomestarit Oy tekee monipuolisesti erilaisia rakenteellisia palosuojauksia. Kaikki suojaukset toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Kattava ja huolellisesti laadittu palosuojaussuunnitelma on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Sen avulla kiinteistösi turvallisuudesta huolehtiminen on helppoa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä rakennussuunnittelijan, palosuunnittelijan ja tilaajan kanssa. Palvelumme sisältää:

  • rakenteellisen palosuojauksen asiantuntija
  • neuvonta
  • valvonta
  • hankkeiden esiselvitys ja toteutus.

Käytämme palosuojauksissa aina CE-merkittyjä kaapelisuojamaaleja ja kaapelisuojakankaita sekä muita sertifioituja tuotteita. Teräsrakenteiden palosuojauksessa käytämme palosuojavilloitusta. Levytyksissä käytämme Promat-palosuojalevyjä.

Kaapeleiden palosuojaus suojelee myös aineetonta omaisuutta

Kaapeleiden palosuojaus suojelee myös aineetonta omaisuutta.

Oikosulut kaapeleissa ovat yleisiä palonmuodostajia ja muun muassa toimisto-, sairaala- ja teollisuusrakennuksissa kaapelikuormat ovat huomattavia. Toisaalta kaapelit voivat tuhoutua ulkopuolisen tulipalon johdosta. Pahimmassa tapauksessa tiedonkulun estyttyä yrityksesi aineeton omaisuus on vaarassa. Kaapeleiden palosuojaus estää niin oikosuluista johtuvan palonmuodostumisen kuin ulkopuolisen palovaurion aiheutumisen. Suojamateriaali estää hapen pääsyn tulipesäkkeeseen, jolloin palo ei pääse leviämään kaapeleita pitkin ja parhaassa tapauksessa sammuu itsestään.