Merenkulku & offshore

Offshore- ja meriteollisuuden passiivinen paloturvallisuus

Passiivinen paloturvallisuus on merenkulkualalla erityisen tärkeää. Jos laivalla sattuu tulipalo, on se saatava sammumaan yleensä keskellä merta. Offshore-toiminnassa tulipalossa voi olla riskialttiina arvokasta rahtia tai vaarallisia kemikaaleja. Silloin avainasemassa ovat huolellisesti toteutetut palokatkot ja materiaalien palosuojaus, että palo saadaan nopeasti rajattua, eikä se pääse leviämään.

Kun paloturvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisesti, onnettomuustilanteessa:

 • Minimoidaan ja vältetään ihmisiin, materiaaleihin ja rahtiin kohdistuvat vahingot
 • Laivan tai offshore-yksikön toiminta palautetaan nopeasti normaaliksi ilman suuria viivästyksiä

Palveluihimme kuuluvat asennus, kunnossapito sekä tarkastus

 • läpivientien tiivistyksille ja
 • kaapeleiden palosuojaukselle
 • kaikenkokoisille meri- ja järvialuksille sekä offshore-teollisuudelle.


Tarkastuksen apuna käytämme sähköistä dokumentointijärjestelmää. Mikäli haluat kartoittaa läpivientitiivistykset tai kaapeleiden suojaukset, otathan yhteyttä: marine@palokatkomestarit.fi

Kysy lisää!

palokatkomestarit merellä

Laivojen kaapelien palosuojaus ja läpivientien tiivistys

Laivojen kaapeleiden palosuojauksella mm.:

 • varmistetaan ihmisten turvallinen poistuminen hätätilanteessa
 • ehkäistään tulipalon leviämistä kaapeleita pitkin
 • tehostetaan turvallisuusjärjestelmien toimivuutta
 • suojataan kaapeleita kuluttavalta meri-ilmastolta.


Ominaisuuksia, joihin laivojen rakenteiden läpivientien tiivistyksellä voidaan vaikuttaa, ovat mm.:

 • paloluokitus
 • vesitiiveys
 • painekesto
 • kaasu-, ja pölytiiveys
 • jyrsijäsuojaus.


Asennamme tiivistykset ja kaapeleiden palosuojausratkaisut mm.:

 • Risteilyaluksille
 • Jokilaivoihin
 • Rahtilaivoihin
 • Laivastolle
 • Losseihin
 • Autolauttoihin
 • Kalastusaluksille
 • Hinaajiin
 • Offshore-kohteisiin


…sekä moniin muihin

Turvaa merenkulku- ja offshore-toimintasi – kysy lisää!

palokatkomestarit