Toteutamme Säteilyturvakeskuksen uusien toimitilojen palokatkot ja palosaumaukset

Suomen Palokatkomestarit toteuttaa Säteilyturvakeskuksen uusien toimitilojen palokatkoasennukset sekä palosaumaukset.

 

Uuden toimistorakennuksen laajuus on 12 700 bruttoneliömetriä.  STUK muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2022. Tiloille asetettavat vaatimukset ovat erityisen tiukat. Vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi STUKilla pitää olla tilat laboratorio- ja valmiustoimintaa varten.