Marine

palokatkomestarit merellä

Passiivista palontorjuntaa meri- offshore-teollisuudelle

 

Laivojen seilatessa merellä on erittäin tärkeää varmistaa passiivisen paloturvallisuuden toimivuus. Paloturvallisuuden varmistamisen myötä mahdollisissa onnettomuustilanteissa ihmisille, rahdille sekä materiaaleille aiheutuvia menetyksiä rajoitetaan, sekä toiminta palautetaan nopeasti. Laivojen kaapeleiden palosuojauksella muun muassa varmistetaan ihmisten turvallinen poistuminen, ehkäistään tulipalon leviämistä kaapeleita pitkin, tehostetaan turvallisuusjärjestelmien toimivuutta sekä suojataan kaapeleita rankalta meri-ilmastolta.

Asennamme, tarkastamme sekä kunnossapidämme kaikki läpivientien tiivistykset ja kaapeleiden palosuojaukset kaikenkokoisille meri- ja järvialuksille sekä offshore-teollisuudelle.

Laivojen läpivientien tiivistyksillä asetetaan monia erilaisia ominaisuuksia riippuen siitä, missä osassa laivaa tiivistettävä läpivienti sijaitsee. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa paloluokitus, vesitiiveys, painekesto, kaasu-, ja pölytiiveys sekä jyrsijäsuojaus.

Asennamme kaikki tiivistykset sekä kaapeleiden palosuojausratkaisut suunnitelmien mukaisesti.

  • Risteilyaluksille
  • Jokilaivoihin
  • Rahtilaivoihin
  • Laivastolle
  • Losseihin
  • Autolauttoihin
  • Kalastusaluksille
  • Hinaajiin
  • Offshore
  • Sekä moniin muihin

Tarkastuksen apuna käytämme sähköistä dokumentointijärjestelmää. Mikäli haluat kartoittaa läpivientitiivistykset tai kaapeleiden suojaukset, otathan yhteyttä: marine(a)palokatkomestarit.fi

palokatkomestarit